Jste zde

Metrologie pro zlepšení účinnosti elektráren

Metrologie pro zlepšení účinnosti elektráren 

Metrology for Improved Power Plant Effficiency (ENG06 - Powerplants)

Tento projekt je zaměřen na zlepšené způsoby měření ukazatelů výkonnosti elektráren s cílem analyzovat získaná data a dále je využívat pro potřeby zlepšování jejich výkonnosti. Cílem je poskytnout validované a spolehlivé měřicí metody týkající se měření teploty, tepla, průtoku, tepelných emisí, termofyzikálních vlastností materiálů a v neposlední řadě odpovídajících elektrických a magnetických veličin.

Český metrologický institut se v oblasti metrologie teploty zapojil do tohoto projektu výzkumným týmem z ČMI OI Praha v čele s Dr. Ing. Radkem Strnadem, rstrnad@cmi.cz. 

Webové stránky projektu