Jste zde

Protikorupční opatření

Protikorupční opatření

ČMI se hlásí k vládní politice deklarované v dokumentech Akční plán boje s korupcí na rok 2015 a Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.

Ve své působnosti zajišťuje naplňování cílů, jimiž jsou:

- výkonná a nezávislá exekutiva,
- transparentnost a otevřený přístup k informacím,
- hospodárné nakládání s majetkem státu a
- rozvoj občanské společnosti.

Vrcholové vedení ČMI aktivně podporuje protikorupční atmosféru na všech pracovištích a důsedně vyžaduje, aby se všichni zaměstnanci řídili zásadami moderní státmí správy, které možnost korupce zásadně omezují.

Hlavními nástroji definovanými k naplnění ke splnění uvedených cílů jsou:

1. Přijetí a aplikování Interního protikorupčního programu.

2. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

3. Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu.

4. Transparentní zadávání veřejných zakázek, které se řídí přesně a předem definovanými pravidly.