Jste zde

Jedno-fotonové zdroje pro kvantové technologie

Jedno-fotonové zdroje pro kvantové technologie

Single-photon sources for quantum technologies (EXL02 - SIQUTE)

Tento projekt je zaměřen na vývoj nového etalonového zdroje optického záření pro radiometrii na fotonové úrovni. Tento zdroj bude mít rozsah fotonových toků do úrovně 107 fotonů za sekundu s nízkou pravděpodobností multi-fotonové generace. Tak bude vyvinut nový etalonový zdroj, vedle absolutně černého tělesa a synchrotronového urychlovače, který bude založen na kvantovém efektu a bude emitovat ne-klasické světlo. Takové zdroje najdou své bezprostřední uplatnění v nastupujících technologiích kvantové kryptografie a kvantové generace náhodných jevů.

ČMI se bude v rámci projektu soustředit na charakterizaci jedno-fotonových zdrojů na bázi nečistot v krystalu diamantu a na jejich metrologickou ekvivalenci vzhledem ke  na stávajícím primárním etalonům.

Webové stránky projektu