Jste zde

​Nové primární standardy a sledovatelnost pro radiometrii

Nové primární standardy a sledovatelnost pro radiometrii 

New primary standards and traceability for radiometry (SIB57 - NEWSTAR)

Spolu s rostoucí kvalitou digitálních kamer a fotoaparátů vzrostl v posledním období také význam a kvalita jejich použití v měřicích aplikacích. Jejich zřejmou výhodou je okamžité získání komplexních informaci o  prostorovém rozložení fotometrických a potenciálně i spektrálních a radiometrických parametrů měřené scény. Cílem projektu je zajistit metrologickou návaznost takových měření a vyvinout metody charakterizace zobrazujících měřidel jasu (záře) tak , aby byla redukována nejistota jejich měření.

ČMI v čele s Dr. Ing. Markem Šmídem, msmid@cmi.cz se bude podílet na vývoji kalibračních aparatur a kalibračních zdrojů zobrazujících jasoměrů.

Webové stránky projektu