Jste zde

Metrologie vlhkosti v materiálech

Metrologie vlhkosti v materiálech

Metrology for moisture in materials (SIB64 - METefnet)

Tento projekt bude zaměřen na metrologii vlhkosti v materiálech, zejména plastů, dřeva a výrobků z něj, papíru a další. Jeho cílem je vývoj přesnějších a efektivnějších metod návaznosti na jednotky SI a poskytnutí zdokonalené evropské metrologické infrastruktury. Tento projekt je členěn na tyto základní části:

Vývoj nových nebo zlepšených primárních metod stanovení vlhkosti – jak metod založených na měření hmotnosti (gravimetrické), tak metod založených na titraci podle Karl Fishera s cílem snížit nejistoty měření a metody porovnat, lépe definovat měřenou veličinu (volná/vázaná voda, vlhkost/těkavé látky)

Návaznost měřidel – vývoj kalibračního zařízení, interních i externích metod, použití a příprava vzorků a CRM, vzorkování, efekt vlhkostního gradientu na měření různými typy měřidel, stanovení nejistot 

Metrologická podpora pro vlhkost – měření vlhkosti v povrchu a na povrchu materiálů, stanovení nejistot měření, modelování vlhkostních profilů a šíření vlhkosti a jejich validace v průmyslových aplikacích

Součástí úkolu je prezentace výsledků, organizace workshopů a spolupráce s ostatními organizacemi – koncovými uživateli měřidel, akreditovanými laboratořemi, NMI, výrobci měřidel, obchodními asociacemi atd.

Webové stránky projektu