Jste zde

Metrologie tepelně izolačních materiálů

Metrologie tepelně izolačních materiálů

Metrology for thermal protection materials (SIB52 - Thermo)

Znalost termo-fyzikálních vlastností tepelně izolačních materiálů je zásadní pro modelování přenosu tepla v oblastech letectví a požární bezpečnosti. Mezi tyto materiály patří nové typy izolací a kompozitních materiálů. Projekt se zabývá měřením tepelných vlastností výše zmíněných materiálů. Velké úsilí bude věnováno vývoji referenčních materiálů a metod pro jejich charakterizaci, vývoji primárního etalonu a jeho porovnání.

ČMI se do projektu zapojí měřením povrchových teplot studené a teplé desky, spojené s modelováním teplotního pole v primárním etalonu.

Webové stránky projektu