Jste zde

Mezinárodní časová škála realizovaná optickými hodinami

Mezinárodní časová škála realizovaná optickými hodinami

International timescales with optical clocks (SIB55 - ITOC)

Integrace optických atomových hodin do mezinárodních časových škál UTC a TAI je důležitým předpokladem pro budoucí redefinici sekundy v rámci SI a umožní také rozvoj v oblastech navigace, komunikace a základního výzkumu. V rámci tohoto EMRP projektu jsou naplánována porovnání optických hodin několika evropských metrologických institutů. Porovnání by se měla uskutečnit přenosem signálu pomocí satelitů, optických vláken nebo přenosných optických hodin. Při těchto přenosech dochází ke změnám frekvence a časovým posunům vlivem efektů obecné teorie relativity (gravitační rudý posuv, Sagnacův efekt, Lensův-Thiringův efekt, atd.). ČMI bude spolupracovat na vyhodnocení těchto efektů.

Webové stránky projektu