Jste zde

Návaznost v oboru síla v meganewtonovém rozsahu

Návaznost v oboru síla v meganewtonovém rozsahu

Force traceability within the meganewton range (SIB63 - Force)

Projekt je zaměřen na zlepšení nejistoty kalibrace při přenosu jednotky síly z primární úrovně na úroveň laboratoří v průmyslu a průmyslových aplikací. Celý projekt je rozdělen na pět hlavních částí. První část se zaměřuje na rozšíření možnosti kalibrací v rozsahu 1 MN až 30 MN (nebo až 50 MN). V druhé části projektu bude vyvíjen přenosný etalon pro jmenovitou silou 30 MN, pro použití při přenosu jednotky síly na průmyslové kalibrační laboratoře a aplikace. Tato část se též bude věnovat vyšetřování parazitických komponentů při zavádění síly, časové závislosti zatěžování a mimoosového zatížení při kalibraci snímačů síly. Třetí část bude věnována vývoji v oblasti tzv. built-up systémů představovanými zejména paralelně řazenými snímači. Čtvrtá část se týká vývoji metody pro provedení extrapolace výsledků kalibrace pro jmenovité síly nad 15 MN. Poslední pátá část má za cíl vývoj technických návodů a výpočtu nejistot  pro praktické provádění kalibrací snímačů síly v kalibračních a průmyslových laboratořích.

Webové stránky projektu