Jste zde

V době, kdy bylo ověřeno moje stanovené měřidlo, činila lhůta platnosti jeho ověření 1 rok. Podle nového právního předpisu však je dvojnásobná. Která z nich se vztahuje na moje měřidlo?

Metrologické výkony ověřování stanovených měřidel provedené podle dřívější právní úpravy zůstávají v platnosti po dobu, na jakou byly původně vykonány a další následné ověření po skončení jejich platnosti, se provede již s platností podle nové právní úpravy.