Jste zde

Metrologie úhlu

Metrologie úhlu

Angle metrology (SIB58 - Angles)

Metrologie úhlu se zabývá výzkumem a vývojem přesných úhlových etalonů. V rámci řešení se předpokládá výzkum metrologických charakteristik přesných autokolimátorů. Zkoumání přesnosti při užití malých odrazových ploch a při různých vzdálenostech odrazových ploch. Vývoj dvouosé kalibrace autokolimátorů. Vývoj nového typu profilometru. Výzkum metrologických vlastností úhloměrných převodníků a nový způsob jejich kalibrace s eliminací nežádoucích vlivů (excentricita apod.). Vývoj nového přesného a přenosného generátoru malých úhlů a hybridního úhlového komparátoru.

Webové stránky projektu