Jste zde

Automatizovaná metrologie rozšiřující využití kvantových etalonů v oblasti elektrické impedance

Automatizovaná metrologie rozšiřující využití kvantových etalonů v oblasti elektrické impedance

Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity (SIB53 - AIM QuTE)

Úkolem projektu je využít nových technik pro vývoj nejpřesnějších automatizovaných impedančních mostů pracujících nejen ve větším kmitočtovém rozsahu, ale také v celé komplexní rovině, která je dnes z metrologického hlediska nedostatečně pokryta. To umožní rozvoj disciplín založených na měření impedance, která je v průmyslu široce využívána. Výstupem úkolu budou nové mosty univerzálních vlastností a elektronické etalony, které rozšíří stávající infrastrukturu šíření jednotek ohm, farad a henry.

Webové stránky projektu