Jste zde

Metrologie nových elektrických veličin ve vysokofrekvenčních obvodech

Metrologie nových elektrických veličin ve vysokofrekvenčních obvodech

Metrology for new electrical measurement quantitites in high-frequency circuits (SIB62 - HFCircuits)

Chybějící metrologická návaznost nově vyvíjené měřicí techniky v oblasti centimetrových a milimetrových vln je překážkou úspěšného rozvoje ve významných oblastech, jakými jsou např. lékařství, bezpečnost nebo sledování životního prostředí. Důležitý je přenos návaznosti z úrovně národních metrologických institutů směrem ke koncovým uživatelům této měřicí techniky. Projekt se zaměří na měření veličin a výpočet nejistot v aplikacích milimetrových a submilimetrových vln, jako jsou koaxiální a vlnovodná přenosová vedení, vysokorychlostní digitální obvody, mnohabranové konfigurace vektorových analyzátorů obvodů, charakterizace nelineárních a velkosignálových parametrů obvodů nebo měření extrémních impedancí. Výsledky projektu budou použity i pro rozšíření nebo modifikaci stávajících mezinárodních norem a standardů. 

Webové stránky projektu