Jste zde

Metrologie vzorkovaných elektrických měření - návaznost průběhu napětí na kvantové etalony

Metrologie vzorkovaných elektrických měření - návaznost průběhu napětí na kvantové etalony

A quantum standard for sampled electrical measurements (SIB59 - Q-WAVE)

Cílem projektu je realizovat měřící systém založený na Josephsonově jevu pro dynamickou kalibraci analogově-digitálních převodníků. Součástí je vývoj technik pro kalibraci opakovaných a jednorázových průběhů napětí a vylepšení digitálního zpracování signálů a určení příspěvků k nejistotám dynamické kalibrace AD převodníků.

Webové stránky projektu