Jste zde

Kvantová metrologie odporu založená na grafénu

Kvantová metrologie odporu založená na grafénu

Quantum resistance metrology based on graphene (SIB51 GraphOhm)

Cílem projektu je rozšířit metrologii elektrického odporu na primární úrovni do všech metrologických institutů a do průmyslových oblastí, vyžadujících nejvyšší přesnosti měření. To bude umožněno vytvořením kvantového etalonu založeném na grafénu s unikátními vlastnostmi, který pracuje při vyšších teplotách a menších magnetických polích než dnešní etalony. Výsledkem projektu bude robustní, na ovládání jednoduchý a levnější přesný systém pro kalibrace elektrického odporu.

ČMI plánuje podílet se v projektu na vývoji cryo-coolerem chlazené aparatury, která mimo výše uvedených výhod umožní navíc snížit enormí výdaje institutů na helium, kterého je ve světě nedostatek.

Webové stránky projektu