Jste zde

Multidimensionální reflektometrie pro průmysl

Multidimensionální reflektometrie pro průmysl

Multidimensional reflectometry for industry (IND52 - XD Reflect)

Měření optických vlastností povrchu materiálů ve viditelné spektrální oblasti prostřednictvím spektrálně a prostorově rozlišeného měření odraznosti optického záření v posledních deseti letech výrazně vzrostlo na významu pro řadu průmyslových oborů. Automobilový průmysl, výroba barviv a pigmentů, kosmetický průmysl, potravinářství a řada dalších oborů využívá výsledků těchto měření globálně pro vzájemnou komunikaci mezi finálními odběrateli a subdodavateli. Všechny tyto obory se v současnosti potýkají s neprakticky velkými soubory naměřených dat a jejich doposud globálně neekvivalentním vyhodnocením, což vyvolává potřebou průmyslu po nových měřicích metodách, zajištění jejich metrologické návaznosti a globální ekvivalence a snížení nejistoty průmyslových měření. To vše s přihlédnutím k velice komplexním typům měřených povrchů. Úkolem tohoto projektu bude vyvinout nové měřicí metody optického hodnocení povrchu materiálů, zajistit jejich metrologickou návaznost a, prostřednictvím hlavních průmyslových partnerů projektu, přispět k jejich bezprostřední aplikace v průmyslové praxi.

ČMI bude v rámci projektu řešit vývoj metod gonio-reflexních povrchů s komplexním tvarem prostorové a spektrální odraznosti (perleťové a metalické pigmenty) a bude zodpovědné za přenos výsledků projektu přímo do průmyslových aplikací.  

Webové stránky projektu