Jste zde

Metrologie pro testování erozí při vysokých teplotách

Metrologie pro testování erozí při vysokých teplotách

Metrology to enable high temperature erosion testing (IND61 - Metrosion)

Na základě vývoje nových materiálů, které jsou odolnější vůči erozím způsobeným vystavením materiálu vysokým teplotám, se dají očekávat zlepšení při výrobě a konstrukci elektráren nebo leteckých motorů.

Práce v tomto projektu se budou zabývat zjišťováním změn v povrchovém chování pevných látek při aplikacích proudění plynu při rychlostech kolem 240 m.s-1. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu abrazivních příměsí na průtočný a teplotní profil materiálů.

Koordinátorem projektu je NPL a ČMI se do projektu zapojí v oblasti měření teplotních profilů v průmyslových aplikacích.

Webové stránky projektu