Jste zde

Metrologie pro zpracování materiálů s vysokým obsahem přírodních radionuklidů (MetroNORM)

Metrologie pro zpracování materiálů s vysokým obsahem přírodních radionuklidů (MetroNORM)

Metrology for processing materials with high natural radioactivity (IND57 - MetroNORM)

Projekt se zabývá metrologickým zabezpečením průmyslových odvětví, která zpracovávají či produkují materiály s vysokým obsahem přírodních radionuklidů, především členů uranových a thoriové rozpadové řady. Jedná se zejména o recyklaci materiálů pro využití ve stavebním průmyslu, těžbu vzácných zemin, produkci niobové a tantalové rudy, výrobu titanových barev, produkci fosfátů a vodárenský průmysl. V uvedených odvětvích vznikají materiály, v nichž aktivita přírodních radionuklidů může vysoce přesahovat přírodní úroveň a může být významně narušena rovnováha mezi jednotlivými členy rozpadových řad.

Koordinátorem projektu bude BEV/PTP (Rakousko).  

Webové stránky projektu