Jste zde

Metrologie pro optické a radiofrekvenční komunikační systémy

Metrologie pro optické a radiofrekvenční komunikační systémy

Metrology for optical and RF communication systems (IND51 - MORSE)

Zavedení Digitální strategie pro Evropu představené před dvěma lety Evropskou komisí vyžaduje nutně modernizaci komunikačních prostředků. Tento projekt si klade za cíl metrologickou podporu řady oblastí od pozemních radiokomunikací přes optické sítě až po komunikační satelity a podpořit tak výzkumné a vývojové práce v rámci Evropy. Hlavní oblasti výzkumu zahrnují metrologii časových průběhů pro terabitový přenos informací v optických sítích, efektivní metody testování satelitů, metody testování přenosu radiokomunikačních signálů optickými vlákny a testování MIMO a dynamicky přenastavitelných anténních systémů ve volném prostoru.

Webové stránky projektu