Jste zde

Zlepšené zkušební metody EMC v průmyslovém prostředí

Zlepšené zkušební metody EMC v průmyslovém prostředí

Improved EMC test methods in industrial environments (IND60 EMC)

Ve spolupráci s ostatními zúčastněnými organizacemi vyvinout a ověřit metody zkoušek EMC, které zjednoduší provádění zkoušek elektromagnetické kompatibility v průmyslovém prostředí. V případě uskutečnění projektu se ČMI bude podílet na řešení těchto dílčích úkolů :

Zkoušky odolnosti pomocí metody proudové injektáže (BCI)

Použití  nestandardních měřicích vzdáleností při zkouškách vyzařování

Vliv zkušebního uspořádání při zkouškách odolnosti vůči vyzařovaným elektromagnetickým polím

Účast na kruhových testech (mezilaboratorní porovnání)

Webové stránky projektu