Jste zde

Krystaly a samouspořádané struktury jako délkové standardy

Krystaly a samouspořádané struktury jako délkové standardy

Crystalline surfaces, self assembled structures, and nano-origami as length standard in (nano)metrology (SIB61 - CRYSTAL)

Při realizaci délkových etalonů pro velmi malé rozsahy narážíme na principiální limity standardně používaných metod, jako je interferometrie. Jedním z řešení je využití záření s kratší vlnovou délkou, nicméně tyto techniky, například rtg. interferometrie jsou velmi složité a drahé pro využití v laboratorní praxi. Snahou a cílem projektu je proto zaměřit se na využití samouspořádaných struktur nebo povrchů krystalů jako zdrojů návaznosti při měření délek v oblasti nanometrů.

Projektu se účastní čtyři metrologické instituty, PTB, NPL, MIKES, INRIM, ČMI, jako externí odborník bude využit Fyzikální Ústav AVČR. ČMI se v tomto projektu věnuje otázkám numerických výpočtů interakce hrotu rastrovacího mikroskopu s povrchem, zejména metodou klasické molekulární dynamiky.

Webové stránky projektu