Jste zde

Metrologie ionizujícího záření pro radioterapii využívající komplexní ozařovací pole

Metrologie ionizujícího záření pro radioterapii využívající komplexní ozařovací pole

Metrology for radiotherapy using complex radiation fields (HLT09 - MetrExtRT)

Hlavním cílem projektu je zlepšit metrologii veličin ionizujícího záření v moderní radioterapii využívající malých a komplexních radiačních polí. Jedná se o rozsáhlý projekt, který obsahuje několik technických částí. Cílem první části je vytvoření metrologického řetězce veličiny dávka ve vodě pro rentgenové záření středních energií. Dosud je využívána veličina kerma ve vzduchu, jejíž hodnota musí být pro použití v radioterapii přepočítávána na dávku. Druhá část si klade za cíl vytvořit novou veličinu ionizujícího záření, která by byla vhodná pro kvantifikaci absorbované dávky malých a komplexních polí. Dávka je bodovou veličinou, která není vhodná pro velmi úzké svazky využívané moderními radioterapeutickými metodami. Nová veličina bude založena na integrálu dávky přes plochu. Třetí část bude studovat protonové a iontové svazky. Cílem je zpřesnit měření absorbované dávky od tohoto typu ionizujícího záření. Cílem čtvrté části projektu je popis radiačního pole nového typu brachyterapeutických zdrojů – mikrorentgenů, a vytvoření primárního etalonu dávky ve vodě od těchto zdrojů. Tématem posledních dvou technických částí je vytvoření dozimetrických metod pro kontrolu plánovacích systémů, které jsou používány pro plánování ozařování pacientů.

ČMI, zastoupený Ing. Vladimírem Sochorem, vsochor@cmi.cz z oddělení dozimetrie (ČMI IIZ, Praha) se projektu účastní zejména ve čtvrté části, kde je jeho úkolem popis radiačního pole mikrorentgenů speciálně vyvinutých pro využití v brachyterapii. Dále se ČMI bude podílet na první části - metrologický řetězec veličiny dávka ve vodě pro rentgenové záření středních energií. Mimo technických úkolů se ČMI zúčastní také zprovoznění a údržby veřejné internetové stránky tohoto projektu.

Webové stránky projektu