Jste zde

Metrologie dávkování léčiv

Metrologie dávkování léčiv

Metrology for drug delivery (HLT07 - MeDD)

Přesnost zařízení pro dávkování léčiv je zásadní pro bezpečnost a komfort pacientů. Pro klasické systémy pro dávkování léčiv, které pracují v rozsahu průtoků cca od 1 ml/min, existují uspokojivé kalibrační techniky s nejistotou měření pod 5 %. Nová vysoce koncentrovaná léčiva a mobilní systémy pro jejich podávání však vyžadují dostatečně přesná měření průtoků mnohem nižších. V tomto případě roste nejistota měření za stávající situace na 20 % i výše. Potenciální dvacetiprocentní chyba v množství podávané látky může být nebezpečná zejména v případě léčiv, která účinkují pouze v úzce vymezeném intervalu. V případě některých léčiv lze tento problém řešit ředěním - to však není vždy možné nebo vhodné, jako např. v případě podávání léků novorozencům nebo předčasně narozeným dětem, v případě obtížně míchatelných léků s vysokou viskozitou či hustotou či v případě mobilních dávkovačů, kde pohodlí pacienta vyžaduje co nejmenší zásobník s vysoce koncentrovanou látkou.

Práce na projektu je rozčleněna do tří oblastí:

  • vývoj kalibračních etalonů (kalibrátorů) průtoku, které zajistí uspokojivou nejistotu měření v rozsahu relevantním pro aplikace dávkování léčiv, tj. od 1 nl/min,
  • charakterizace a zkoušky přenosových měřicích zařízení velmi nízkých průtoků - např. zkoušky vlivu hustoty, viskozity a pulsujícího průtoku kalibračního media,
  • charakterizace a zkoušky zařízení pro podávání léčiv, jako např. injekčních pump, peristaltických pump, tlakových pump, atd.

Oddělení průtoku a tepla ČMI OI Brno v rámci tohoto projektu spolupracuje s VSL (Holandsko) a s DTI (Dánsko) na vývoji kalibračních etalonů a zkušebních zařízení. Příspěvek ČMI spočívá v provedení některých numerických i analytických výpočtů potřebných ke správnému fungování zařízení vyvíjených spolupracujícími instituty. V případě VSL se jedná o modelování přenosu tepla ve standardu založeném na řízené teplotní expanzi kalibračního media. V případě DTI se jedná o modelování interakce trubice ponořené do kapaliny s povrchem této kapaliny za stacionárních i nestacionárních podmínek. Pro modelování bude použit volně šiřitelný software OpenFOAM.

Kontaktní osobou za ČMI je Mgr. Jan Geršl, Ph.D., jgersl@cmi.cz.  

Webové stránky projektu