Jste zde

Vývoj praktických metod pro přenos jednotky hmotnosti z nového kilogramu

Vývoj praktických metod pro přenos jednotky hmotnosti z nového kilogramu

Developing a practical means of disseminating the new kilogram (SIB05 - NewKILO)

Jedním z impulsů pro revizi soustavy základních jednotek SI je změna definice kilogramu. Současná definice je odvozena od artefaktu vytvořeného v druhé polovině 19. století, ale ukázalo se, že takto definovaný kilogram není dostatečně stabilní. Probíhají proto intenzivní práce na možné definici hmotnosti na základě některé univerzální konstanty.

Tento projekt EMRP se zabývá přenosem jednotky hmotnosti z nové definice na standardní závaží. Zatímco nyní probíhají kalibrace hmotnosti závaží téměř výhradně ve vzduchu, nová definice bude počítat s vakuem jako s pracovním prostředím. Projekt bude proto rozdělen do 5 technických a 2 administrativních částí. Technické části se budou zabývat především výzkumem materiálů vhodných pro použití ve vakuu a inertním plynu a přechodem mezi vakuem a vzduchem. Jedna z částí se bude zabývat skladováním závaží v podmínkách vakua a přenosem mezi různými laboratořemi. Zahrnuta je i statistická část zabývající se určením nejistot v celém kalibračním řetězci mezi novou definicí kilogramu a primárními etalony.

Projektu se účastní všechny významné laboratoře hmotnosti, například METAS (Švýcarsko), LNE (Francie), PTB (Německo), NPL (Velká Británie), SMÚ (Slovensko) nebo CEM (Španělsko). ČMI je v projektu zastoupen Mgr. Jaroslavem Zůdou, jzuda@cmi.cz z oddělením hmotnosti, OI Brno. Hlavním koordinátorem projektu byl zvolen zástupce NPL Stuart Davidson. 

Webové stránky projektu