Jste zde

Metrologie elektro-tepelné vazby pro technologii nových funkčních materiálů

Metrologie elektro-tepelné vazby pro technologii nových funkčních materiálů

Metrology of electro-thermal coupling for new functional materials technology (NEW09 - METCO)

Projektu se účastní šest metrologických institutů (NPL, ČMI, MIKES, Aalto, PTB a LNE), jeden odborník v rámci grantů vědecké excelence (University of Leeds) a jeden finančně nepodporovaný účastník (aixACCT). Týká se zabezpečení metrologické návaznosti při měření elektrotermálních, elektromechanických a termoelastických jevů v nových materiálech. Jedná se o materiály často používané v metrologii a ve vývoji přístrojového vybavení obecně, jako jsou například vysokoteplotní piezoelektrika. Jejich charakterizace běžnými prostředky metrologie je velmi obtížná, neboť je nutné provádět velmi přesná měření za extrémních podmínek, jako (např. do 1000 °C).

ČMI pod vedením Mgr. Petra Klapetka, PhD., pklapetek@cmi.cz se v projektu zaměřuje na otázku měření elektromechanických vlastností v mikro- a nanoměřítku ve snaze lépe pochopit složení materiálů a následně jejich fyzikální vlastnosti.

Webové stránky projektu