Jste zde

Nové matematické a statistické přístupy k vyhodnocení nejistot

Nové matematické a statistické přístupy k vyhodnocení nejistot

Novel mathematical and statistical approaches to uncertainty evaluation (NEW04 - Uncertainty)

V tomto projektu se pod vedením PTB účastní též ČMI, FORCE, INRIM, JV, LGC, LNE, NPL, SP, VSL, a rovněž i jeden partner z komerční sféry. Cílem je nalezení vhodných metod zpracování nejistot pro nové obory metrologie jako je medicína, biologické a chemické analýzy, nanometrologie, nerovnovážné procesy, atd., kde nelze aplikovat zavedené postupy dle JCGM Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM). Byly vytipovány tři základní obory, kde jsou pociťovány největší nedostatky, a to regrese a inversní problémy, výpočetně náročné systémy a konečně prokazování shody včetně rozhodovacích procesů. Zároveň bude ve všech těchto oborech vypracována řada konkrétních případových studií, které budou sloužit jako vodítko pro přenos výsledků projektu. ČMI pod vedením Mgr. Dominika Pražáka, PhD., dprazak@cmi.cz se zúčastní prací v první oblasti řešením konkrétních problémů v oborech etalonáže elektrických veličin a nanoindentace.

Webové stránky projektu