Jste zde

Metrologie pro oblast Ramanovy spektroskopie

Metrologie pro oblast Ramanovy spektroskopie

Metrology for Raman Spectroscopy (NEW02 - Raman)

Projektu se účastní čtyři metrologické instituty (NPL, PTB, ČMI , INRIM), dva odborníci v rámci grantů vědecké excelence (ETH ze Švýcarska, Kings College z UK) a dva partneři mimo rozpočet projektu (Inmetro z Brazílie, NMI ze SRN).

Cílem projektu je vyvinout sadu nástrojů a postupů pro kvantitativní měření v Ramanovské spektroskopii, a to jak v její konvenční variantě, mikroskopické variantě i v režimu zobrazování metodami rastrovací sondové mikroskopie (Tip Enhanced Raman Spectroscopy). Tyto metody jsou, přes jejich mnohé využití ve fyzice, chemii, biologii i lékařství, stále poměrně vzdálené otázkám metrologické návaznosti. Důležitým aspektem projektu je zapojení klíčových pracovišť mimo metrologické instituty, a to pracovišť, která se podílela na vzniku těchto metod, jako je v oblasti TERS právě ETH Zurich.

ČMI (oddělení nanometrologie, Mgr. Petr Klapetek, PhD., pklapetek@cmi.cz) se v tomto projektu věnuje otázkám numerických výpočtů interakce světla s materiálem, které jdou napříč jednotlivými měřicími metodami.

Webové stránky projektu