Jste zde

Státní etalon drsnosti povrchu

Název etalonu: Státní etalon drsnosti povrchu

Kódové označení: ECM 110-8/03-027

Rok vyhlášení: 2003

Pracoviště: ČMI LPM Praha, oddělení 8013

Garant: Ing. Jiří Borovský

Počet zajišťovacích CMC řádků: 5

Drsnost povrchu je souhrn nerovností povrchu s relativně malými vzdálenostmi. Tyto nerovnosti vznikají následkem použité metody výroby a jiných vlivů (nerovnosti se berou v úvahu v rozsahu mezí, které jsou stanovené dohodou, např. délkou základní čáry).

Mód

Rozsah

Nejistota (k=2)

Pt

(0,01 ÷ 100) µm                 

 0,005 µm

Ra, Rq                                     

(0,01 ÷ 100) µm                 

0,01 µm

Rp, Rz                                    (0,01 ÷ 100) µm0,02 µm

 

 

 

 

 

Nerovnosti na povrchu technických ploch jsou prostorově uspořádány a vytvářejí trojrozměrný útvar. Protože trojrozměrné hodnocení nerovností je obtížné, byla vyvinuta a je všeobecně aplikována metoda hodnocení nerovností povrchu profilu zobrazeného v rovině řezu, obvykle vedeného kolmo k hodnocenému povrchu. Takto získaný profil slouží jako základní zdroj informace pro získání číselných hodnot parametrů drsnosti povrchu, vlnitosti povrchu a některých úchylek tvaru.

Etalon drsnosti povrchu je realizován přístrojem na měření drsnosti povrchu 1. třídy přesnosti s absolutním snímačem a sadou etalonů drsnosti povrchu. Etalon drsnosti povrchu se skládá z laboratorního přístroje 1. třídy přesnosti HOMMEL TESTER T 8000, výrobního čísla 44731 s příslušenstvím, dále z relativního snímače s kluznou patkou TKE 100 S, výrobního čísla 76146, z absolutního snímače TKL 100 S, výrobního čísla 76151, absolutního snímače TKL 100 S v.č. 88804 a dále ze sady kalibračních etalonů PTB s kalibračními listy.

  • 1 ks etalon typu A2 výrobního čísla 0909
  • 1 ks etalon typu D výrobního čísla 0764
  • 1 ks etalon typu D výrobního čísla 0906
  • 1 ks etalon typu D výrobního čísla 0889

Etalon drsnosti povrchu je nepřenosný, postavený v uklidněném prostředí v laboratoři tvrdosti č.16 ČMI-LPM Praha.

Teplota prostředí se udržuje v rozmezí (22 ± 2)°C, relativní vlhkost vzduchu je nejvýše 70%. Snímače a etalony jsou uloženy ve zvláštním oddíle tresoru.

Etalon se úspěšně účastnil klíčového rovnání EUROMET SUPPLEMENTARY COMPARISON – SURFACE TEXTURE, PROJEKT No. 600, dále řady další dvoustranných porovnávacích měření.

Obrázková galerie: