Jste zde

Metrologie v oblasti "chytrých" elektrických sítí

Metrologie v oblasti "chytrých" elektrických sítí

Metrology for Smart Electrical Grids (ENG04 - SmartGrids)

EU vyhlásila snížení uhlíkových emisí o 20 % do roku 2020. K dosažení tohoto cíle bude využito velké množství menších obnovitelných zdrojů elektrické energie, které budou dodávat či již dodávají energii do sítě. Včlenění mnoha decentralizovaných elektrických zdrojů do sítě může způsobit problémy s výslednou kvalitou elektrické energie. Interakce mezi mnoha zdroji a množství zátěže odebírající energii ze sítě pak může v krajním případě způsobovat i omezení a výpadky v dodávkách. Hlavním cílem tohoto projektu je zmapovat a vyhodnotit současný stav rozvoje tohoto oboru a chybějící metrologické zajištění. Již dnes je známo, že je třeba vyvinout měřicí infrastrukturu pro monitorování stability sítí, zabezpečit metrologicky přesnost v oblasti kvality i kvantity dodávek elektřiny, vyvinout přenosné a dálkově ovládané měřicí prostředky, prostředky pro dynamické modelování a potřebnou senzorickou techniku a dále je třeba vytvořit znalostní základy pro tvorbu příslušných evropských norem. 

Český metrologický institut se v oblasti elektrických veličin zapojil výzkumnými týmy z ČMI LPM Praha v čele s Ing. Renatou Styblíkovou, Ph.D., rstyblikova@cmi.cz a z ČMI OI Brno v čele s Ing. Jiřím Streitem, jstreit@cmi.cz. 

Webové stránky projektu