Jste zde

Metrologie v oblasti nové generace atomových elektráren

Metrologie v oblasti nové generace atomových elektráren

Metrology for New Generation Nuclear Power Plants (ENG08 - MetroFission)

EU je velký producent elektrické energie z jádra (944,2 TWh (e) v roce 2005). 33 % elektrické energie a 15 % celkové energie spotřebované v EU pochází z jádra. V roce 2008 měla EU 142 reaktorů v 15 členských státech, přičemž průměrné stáří těchto elektráren bylo 25 let a udávaná životnost těchto elektráren je 40 let. Bulharsko, Francie, Slovensko a Finsko se již rozhodly vybudovat nové jaderné reaktory. Určité plány jsou rozpracovávány v Rumunsku, UK a dalších zemích EU, včetně České republiky, Itálie a Nizozemí. Litva společně s Estonskem, Lotyšsko a Polsko rovněž zvažují stavbu nových jaderných elektráren. Využití jádra pro výrobu elektrické energie snižuje produkci kysličníku uhličitého. Cílem tohoto projektu je zmapovat a vyhodnotit současný stav rozvoje tohoto oboru a zvážit, kde všude by metrologie mohla přispět ke zlepšení současných parametrů jaderných elektráren. Například je třeba zlepšit měření teploty pro aplikace v jaderné energetice, pro zlepšení tepelně - chemických podkladů a modelování používaných při návrhu jaderných elektráren, měření vybraných nukleárních parametrů, vývoj vhodných metrologických sad a metod pro měření tepelných vlastností moderních materiálů při vysokých a velmi vysokých teplotách, vývoj specifických referenčních materiálů, vývoj tepelných vlastností chladiv, zlepšení metod radiochemických analýz prováděných na místě atd. 

Český metrologický institut se v oblasti metrologie ionizujícího záření a teploty zapojil do tohoto projektu výzkumnými týmy z ČMI OI Praha v čele s Dr. Ing. Radkem Strnadem, jstrnad@cmi.cz a ČMI IIZ Praha v čele s Ing. Janou Sochorovou, jsochorova@cmi.cz. 

Webové stránky projektu