You are here

Seminář kontaktního měření teploty

Submitted by kkokenyova on 15 January, 2024 - 09:38

Český metrologický institut spouští pravidelný seminář „Měření teploty“, který je určen podnikovým metrologům, kteří chtějí získat základní znalosti, potřebné ke kalibraci kontaktních měřidel teploty.

Účastníci kurzu obdrží na závěr potvrzení o absolvování školení.

Maximální počet účastníků: 10

Termín konání: 6.2.2024 9:00 až 16:00

Lokalita: ČMI – Oblastní inspektorát Praha, Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10

Garant akce: Ing. Michal Voldán, Ph.D., email: mvoldan@cmi.cz, tel. +420 725 858 471

Registrace na seminář

Registrace probíhá přes webový formulář umístěný ve spodní části této stránky.

Platba probíhá na fakturu, po registraci zašlete platbu za registrační poplatek na účet č. 198139621/0710, jako variabilní symbol uveďte 101201 a do poznámky jméno účastníka. Finální fakturu obdržíte po ukončení semináře na email uvedený při registraci. Registrační poplatek zahrnuje školení, občerstvení a poskytnutí výukových materiálů. Na závěr školení bude účastníkům vydáno potvrzení o absolvování kurzu.

Uhrazené vložné za seminář se nevrací, místo původně přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradu. V případě neúčasti přihlášeného účastníka na semináři bez náhrady budou účastníkovi zaslány poskytnuté materiály.

Cena semináře:

  • 4 600,- Kč bez DPH za osobu

Náplň kurzu:

  • Základy teplotních senzorů
  • Nejčastější chyby při měření s kontaktními senzory
  • Stanovení nejistoty měření s kontaktními senzory
  • Co by nemělo chybět v kalibračním listu
  • Praktická ukázka měření v laboratoři a stanovení nejistoty reálného měření
Začátek akce: 
Úterý, 6. Únor 2024 - 9:00
Pořádající středisko: 
oddělení primární metrologie tepelně-technických veličin
Konec registrace: 
Čtvrtek, 1. Únor 2024 - 23:45
Účastník
4600