Jste zde

Rozsah ČMI pro posuzování shody dle MDR

 

ČMI je novým oznámeným subjektem dle MDR 

Český metrologický institut (ČMI) je od 22. 12. 2023 nově jmenovaným oznámeným subjektem č. 1383 dle nařízení EU 2017/745 MDR .

Potvrzení o oprávnění vykonávat činnost oznámeného subjektu v oblasti posuzování shody zdravotnických prostředků podle MDR spolu s rozsahem pro tuto činnost (výčtem MDR kódů) můžete nalézt i v databázi Evropské komise Single Market Compliance Space ZDE či v oficiální potvrzovací listině vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ZDE

ČMI dále provádí postcertifikační (dozorové) činnosti, které jsou podle MDR nezbytné pro udržení platnosti certifikace zdravotnického prostředku.

Služby ČMI jsou poskytovány širokým týmem vysoce kvalifikovaných odborníků s rozsáhlými zkušenostmi ve všech dotčených oblastech. Snahou a vizí ČMI je poskytování služeb na vysoké úrovni kvality s důrazem na nestrannost a objektivní hodnocení všech získaných informací.​

 

Rizikové třídy a postupy posuzování shody

ČMI náleží oprávnění oznámeného subjektu dle MDR pro posuzování shody zdravotnických prostředků rizikových tříd:

 • Is – zdravotnické prostředky uváděné na trh ve sterilním stavu
 • Im – zdravotnické prostředky s měřicí funkcí
 • Ir – chirurgické nástroje pro opakované použití
 • IIa
 • IIb

a to pro následující postupy posuzování shody:

 • Příloha IX kapitola I a III MDR – Posouzení systému řízení kvality
 • Příloha IX kapitola II MDR – Posouzení technické dokumentace
 • Příloha XI, část A MDR – Posouzení shody založené na ověřování shody výrobku – Zabezpečování kvality výroby (pouze pro rizikovou třídu Is, Im, Ir a IIa)

Postupy posuzování shody dle MDR na základě rizikových tříd, které Vám může Český metrologický institut poskytnout, naleznete i v níže uvedené grafice.

 

MDR kódy

ČMI disponuje rozsahem 20 základních MDR kódů a 18 horizontálních MDR kódů. Konkrétně se jedná o níže uvedené:

 

Základní kódy

Aktivní neimplantabilní prostředky pro zobrazování, monitorování a/nebo diagnostiku

 • MDA 0201 - Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající ionizující záření
 • MDA 0202 - Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající neionizující záření
 • MDA 0203 - Aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování životně důležitých fyziologických parametrů
 • MDA 0204 - Jiné aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování a/nebo diagnostiku

Aktivní neimplantabilní terapeutické prostředky a obecné aktivní neimplantabilní prostředky

 • MDA 0301 - Aktivní neimplantabilní prostředky využívající ionizující záření
 • MDA 0302 - Aktivní neimplantabilní prostředky využívající neionizující záření
 • MDA 0305 - Aktivní neimplantabilní prostředky pro stimulaci nebo inhibici
 • MDA 0307 - Aktivní neimplantabilní dýchací prostředky
 • MDA 0312 - Jiné aktivní neimplantabilní chirurgické prostředky
 • MDA 0315 - Software
 • MDA 0316 - Systém dodávky medicinálních plynů a jejich součásti
 • MDA 0317 - Aktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci a sterilizaci

Neaktivní implantáty a dlouhodobé chirurgicky invazivní prostředky

 • MDN 1102 - Neaktivní osteo- a ortopedické implantáty
 • MDN 1103 - Neaktivní zubní implantáty a stomatologické materiály

Neaktivní neimplantabilní prostředky

 • MDN 1205 - Neaktivní neimplantabilní ortopedické a rehabilitační prostředky
 • MDN 1207 - Neaktivní neimplantabilní diagnostické prostředky
 • MDN 1208 - Neaktivní neimplantabilní nástroje
 • MDN 1209 - Neaktivní neimplantabilní stomatologické nástroje
 • MDN 1211 - Neaktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci
 • MDN 1214 - Obecné neaktivní neimplantabilní prostředky používané ve zdravotnictví a jiné neaktivní neimplantabilní prostředky

 

Horizontální kódy

Prostředky s konkrétními vlastnostmi

 • MDS 1004 - Prostředky, které jsou zároveň strojním zařízením podle definice uvedené v čl. 2 druhém pododstavci písm. a) směrnice (EU) 2006/42/ES
 • MDS 1005 - Prostředky ve sterilním stavu
 • MDS 1006 - Chirurgické nástroje pro opakované použití
 • MDS 1007 - Prostředky obsahující nanomateriál nebo z něj sestávající
 • MDS 1009 - Prostředky, které obsahují software / využívají software / jsou ovládány softwarem
 • MDS 1010 - Prostředky s měřící funkcí
 • MDS 1011 - Prostředky v systémech nebo soupravách
 • MDS 1012 - Výrobky bez určeného léčebného účelu uvedené v příloze XVI nařízení (EU) 2017/745

Prostředky, u nichž jsou použity specifické technologie nebo postupy

 • MDT 2001 - Prostředky vyrobené s použitím zpracování kovů
 • MDT 2002 - Prostředky vyrobené s použitím zpracování plastů
 • MDT 2003 - Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových minerálních látek
 • MDT 2004 - Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových neminerálních látek
 • MDT 2005 - Prostředky vyrobené s požitím biotechnologie
 • MDT 2006 - Prostředky vyrobené s použitím chemického zpracování
 • MDT 2008 - Prostředky vyrobené v čistých prostorách a souvisejících kontrolovaných prostředcích
 • MDT 2010 - Prostředky vyrobené s použitím elektronických součástí, včetně komunikačních zařízení
 • MDT 2011 - Prostředky, které vyžadují balení, včetně označení
 • MDT 2012 - Prostředky, které vyžadují instalaci, obnovu

 

Limitace uvedených kódů

ČMI bude mít pro výše uvedené kódy následující limitace:

 • Všechny MDA a MDN kódy jsou limitovány bez prostředků rizikové třídy III a při postupu posuzování shody dle přílohy XI (A) i bez rizikové třídy IIb
 • Kód MDN 1214 je limitován pouze pro inkontinenční prostředky
 • Kód MDS 1005 je limitován na tyto metody sterilizace:
  • Aseptické zpracování
  • Sterilizace ethylen oxidem (ETO)
  • Sterilizace vlhkým teplem
  • Tepelná sterilizace suchým teplem
  • Radiace – pouze gama
 • Kód MDS 1012 je limitován pouze na prostředky vyzařující elektromagnetické záření o vysoké intenzitě (např. infračervené, viditelné nebo ultrafialové světlo) určené pro použití na lidském těle, včetně koherentních a nekoherentních zdrojů, monochromatických či širokospektrých, jako jsou lasery a zařízení s intenzivním pulzním světlem, pro obnovu povrchu kůže, tetování nebo odstranění chloupků nebo jiné ošetření pleti.