Jste zde

Metrology for the harmonisation of measurements of environmental pollutants in Europe

Kód projektu: 21GRD09

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Dirk Arnold, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, BAM, Německo
 • Commissariat à l´Energie Atomique et aux Energies Alternatives, CEA, Francie
 • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara ‘Horia Hulubei’, IFIN-HH, Rumunsko
 • Institut Jožef Stefan, JSI, Slovisko
 • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
 • Sateilyturvakeskus, STUK, Finsko
 • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turecko
 • Institut za nuklearne nauke Vinča Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu, VINS, Srbsko
 • Aarhus Universitet, AU, Dánsko
 • Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Dánsko
 • Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH, Hereon, Německo
 • Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e. V., HZDR, Německo
 • Institutt for energiteknikk, IFE, Norsko
 • Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, LUH, Německo
 • Montanuniversität Leoben, MUL, Rakousko
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, Norsko
 • Helsingin Yliopisto, UH, Finsko
 • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETHZ, Švýcarsko
 • LGC Limited, LGC, Velká Británie
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Monika Mazánová, Ph.D.

Manažerské shrnutí projektu: Ambice evropské Zelené dohody o nulovém znečištění vyžadují vývoj vysoce citlivých technik pro detekci velmi nízkých hladin znečišťujících látek a stanovení jejich izotopových poměrů. Hmotnostní spektrometrie je klíčovou metodou pro stanovení neradioaktivních znečišťujících látek a má stále větší význam pro dlouho žijící radionuklidy. Tento projekt vyplní mezeru mezi oběma metodami a vytvoří nové nástroje pro monitorování znečišťujících látek. Nejistoty měření a meze detekce budou významně sníženy nově vyvinutými referenčními materiály a postupy měření s vazbou na SI, což bude mít okamžitý dopad na monitorování zdrojů znečištění pomocí běžně dostupných hmotnostních spektrometrů.