Jste zde

Metrology for Earth Biosphere: Cosmic rays, ultraviolet radiation and fragility of ozone shield

Kód projektu: 21GRD02

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Faton Krasniqi, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Budapest Főváros Kormányhivatala, BFKH, Maďarsko
 • Commissariat à l´Energie Atomique et aux Energies Alternatives, CEA, Francie
 • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
 • Central Office of Measures, GUM, Polsko
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei", IFIN-HH, Rumunsko
 • Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, IMBiH, Bosna a Hercegovina
 • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turecko
 • ADVACAM, s.r.o., ADVACAM, Česká republika
 • Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique, BIRA‑IASB, Belgie
 • Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Dánsko
 • Deutscher Wetterdienst, DWD, Německo
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș RA, IVB, Rumunsko
 • LZH Laserzentrum Hannover e.V., LZH, Německo
 • Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V., MPG, Německo
 • NOVA.id.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, NOVA, Portugalsko
 • National Technical University of Athens – NTUA, NTUA, Řecko
 • Raymetrics S.A. Development of High Technology Systems, Raymetrics, Řecko
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. UJF CAS, Česká republika
 • Gigahertz Optik GmbH, GGO, Německo
 • Institut Royal Meteorologique De Belgique, IRM, Belgie

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Jaroslav Šolc., Ph.D.

Manažerské shrnutí projektu: Jednou z nejvýznamnějších, dosud neprozkoumaných ekologických výzev, kterým čelí členské státy EU i další země, je dopad rostoucí ionizace atmosféry způsobené mimozemským zářením (kosmické záření a sluneční UV záření), které je umocněno antropogenními emisemi, na lidské a ekologické zdraví. Cílem tohoto projektu je vyvinout nezbytné nástroje, metodiky a měřicí infrastrukturu potřebné k vyhodnocení vzájemného vlivu kosmického záření a biologicky aktivního UV záření na zemskou biosféru a podpořit tvůrce politik EU vědeckými hodnoceními a informacemi, které mají potenciál podstatně zlepšit politiky v oblasti klimatu, zdraví a antropogenních emisních aktivit.