Jste zde

Operando metrology for energy storage materials

Kód projektu: 21GRD01

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Burkhard Beckhoff, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
 • Commissariat à l´Energie Atomique et aux Energies Alternatives, CEA, Francie
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRiM, Itálie
 • Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, HZB, Německo
 • University of Liverpool, Uliv, Velká Británie
 • Westfälische Wilhems-Universität Münster, WWU, Německo
 • Sapienza Università di Roma, UNIROMA1, Itálie
 • Technical University Berlin, TUB, Německo
 • Jožef Stefan Institute, JSI, Slovinsko
 • University of Nova Gorica, UNG, Slovinsko
 • Centro Ricerche FIAT S.C.p.A, CRF, Itálie
 • Mersin University, MEU, Turecko
 • Johnson Matthey, JM, Velká Británie
 • Optigraph, OG, Německo
 • Swiss Federal Laboratories for Materials Science & Technology, Empa, Švýcarsko

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Miroslav Valtr, Ph.D.

Manažerské shrnutí projektu: Zelenou dohodu EU podporuje výzkumná iniciativa EU BATERIE 2030+. Bateriový a automobilový průmysl v EU čelí silné konkurenci v oblasti vysokokapacitních technologií skladování energie pro použití v elektrických vozidlech, přenosných zařízeních a stabilizaci sítě. Navzdory nedávnému pokroku ve výkonnosti baterií jsou jejich kapacity a životnost pro mnoho klíčových aplikací stále příliš nízké. Pro urychlení inovací ze strany výrobců materiálů a zařízení je naléhavě zapotřebí nová metrologie. Tento projekt podporuje vývoj technik in operando, podpořených standardizovanou analýzou ex-situ a elektrochemickými měřeními, které umožní překonat nejmodernější charakterizaci materiálů.