Jste zde

Transfer of developed pre-selection and free release technology to decommissioning industries

Kód projektu: 20SIP02

Vysoutěžení projektu: 2020

Implementace projektu: 2021 – 2024

Vedoucí řešitel projektu: Petr Kovář, ČMI, Česká republika

Účastníci projektu:

  • Centro de Investigaciones Energética, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, Španělsko
  • NUVIA a.s., Česká republika
  • Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, Litva

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Petr Kovář

Web: https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/transfer-of-developed-pre-selection-and-free-release-technology-to-decommissioning-industries/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=d0b493a8cfa0c0c4b785392ed26efe7d

Manažerské shrnutí projektu: Cílem tohoto projektu je přenést technologii předběžného výběru a měření volného uvolňování ke koncovým uživatelům (např. správcům odstavených jaderných elektráren (JE) a společnostem zabývajícím se vyřazováním odpadů z provozu) s různými požadavky např. na propustnost (tj. množství měřeného odpadu za rok) a maximalizovat využití této technologie. Za tímto účelem bude vyvinutá měřicí technologie (včetně softwaru a hardwaru) přizpůsobena různým potřebám koncových uživatelů z hlediska modularity, kategorizace odpadů a požadavků jaderných dozorných orgánů na komerční podnikání. Primární podporovatel, NUVIA, potřebuje další informace o požadavcích na předběžný výběr a měření volných úniků v různých typech jaderných zařízení (např. vroucí vodní reaktor (BWR), tlakový lehkovodní moderovaný a chlazený reaktor (PWR (VVER)), reaktor černobylského typu (RBMK)) pro modifikaci a modularizaci hardwaru a softwaru zařízení a zjištěné potřeby. V zájmu maximálního rozšíření této technologie pak společnost NUVIA předvede technologii správcům odstavených jaderných elektráren a společnostem zabývajícím se vyřazováním jaderného odpadu z provozu.