Jste zde

Quantum traceability for AC power standards

Kód projektu: 19RPT01

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Helge Malmbekk, JV, Norsko

Účastníci projektu:

  • Centro Español de Metrología, CEM, Španělsko
  • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
  • Justervesenet - Norwegian Metrology Service, JV, Norsko
  • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Argentina
  • Universidad de Málaga, Španělsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Martin Šíra, Ph.D.

Web: http://quantumpower.cmi.cz/

Manažerské shrnutí projektu: Elektrárenství v EU vyrobilo v roce 2017 3,1 milionu GWh, což odpovídá přibližně 155 miliardám eur, a prochází rychlou transformací od fosilních paliv k výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Přesná a sledovatelná měření jsou nutná k zajištění stabilních dodávek, prevenci výpadků a spravedlivému trhu s elektřinou. Cílem projektu je zlepšit kvantovou sledovatelnost standardů střídavého proudu. Za tímto účelem projekt navrhne a vybuduje otevřený přístupný kvantový systém měření elektrické energie (QPS), známý také jako kvantový vzorkovací etalon elektrické energie, pro elektrickou energii a kvalitu elektrické energie (PQ), který bude distribuován v rámci metrologické komunity. To poskytne rozvíjejícím se institutům nejlepší kalibrační a výzkumné možnosti, zlepší nejistoty při měření výkonu, zajistí přímé propojení s novým kvantovým SI, sníží náklady na vývoj a zmenší rozdíly ve schopnostech elektrických měření mezi evropskými instituty.