Jste zde

Support for a European Metrology Network on advanced manufacturing

Kód projektu: 19NET01

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2024

Vedoucí řešitel projektu: Harald Bosse, PTB, Německo

Účastníci projektu:

  • Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, Německo
  • Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar, GUM, Polsko
  • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
  • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko
  • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE, Švédsko
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
  • EUSPEN - EUROPEAN SOCIETY FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY, Velká Británie
  • Politecnico di Torino, Itálie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: doc. Ing. Vít Zelený, CSc.

Web: https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/support-for-a-european-metrology-network-on-advanced-manufacturing/?L=0&tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=901958111e7a8f77ea640901483f349e

Manažerské shrnutí projektu: Evropská komise (EK) označila pokročilou výrobu za jednu ze šesti klíčových technologií (KET) s využitím v mnoha průmyslových odvětvích. Několik předchozích projektů EMRP a EMPIR se částečně zabývalo metrologickými potřebami pro pokročilou výrobu. V současné době však chybí koordinace metrologické komunity na vysoké úrovni, což omezuje dopad metrologického vývoje v oblasti pokročilé výroby.

Tento síťový projekt bude tento problém řešit vytvořením jednotného centra pro konzultace se zúčastněnými stranami, znalostní základny relevantních výsledků výzkumu a strategického výzkumného programu (SRA), jakož i strategie odborné přípravy, s cílem podpořit a propagovat rozvoj pokročilé výroby a souvisejících klíčových technologií. Projekt rovněž vypracuje plán společné a udržitelné evropské metrologické infrastruktury pro pokročilou výrobu prostřednictvím Evropské metrologické sítě (EMN), která posílí pozici Evropy v oblasti pokročilé výroby.