Jste zde

New metrological methods for biofuel materials analysis

Kód projektu: 19ENG09

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Jan Nielsen, DTI, Dánsko

Účastníci projektu:

 • Danish Technological Institute, DTI, Dánsko
 • Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina, IMBiH, Bosna a Hercegovina
 • National Institute of Metrology, INM-RO, Rumunsko
 • Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, LNE-CETIAT, Francie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
 • České Vysoké Učení Technické v Praze, Česká republika
 • Instituto Superior Tecnico, Portugalsko
 • Prometec Tools Oy, Finsko
 • Université d'Aix-Marseille, Francie
 • Verdo Produktion A/S, Dánsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Dr. Ing. Radek Strnad, Ph.D.

Web: http://www.biofmet.eu/

Manažerské shrnutí projektu: Biomasa je klíčovým stavebním prvkem biopaliv, která lze definovat jako palivo vyráběné současnými biologickými procesy. V současné době se EU v rámci podpory snížení emisí skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s rokem 1990 snaží zvýšit využívání biomasy a dosáhnout alespoň 27% podílu na spotřebě energie z obnovitelných zdrojů. Využívání biomasy jako náhrady fosilních paliv však dosud probíhalo převážně úpravou spalovacích zařízení na uhlí, aniž by se bral v úvahu charakter nebo kvalita biomasy či biopaliva. Tato chybějící informace je důležitá, protože dohledatelná materiálová analýza biopaliv by podpořila optimalizaci jejich spalování s ohledem na vyšší účinnost a nižší emise. Tento projekt optimalizuje výrobu energie na bázi pevných a kapalných biopaliv prostřednictvím přesnějšího a rychlejšího stanovení klíčových parametrů biopaliv, včetně vlhkosti, obsahu popela, nečistot a výhřevnosti. V rámci projektu budou zkoumány metrologické metody a zavedeny pokročilé návazné měřicí standardy pro stanovení výhřevnosti, nové metody pro stanovení nečistot a obsahu popela, nové standardy pro přenos vlhkosti a kalibrační zařízení a nové referenční materiály.