Jste zde

Metrology for magnetic losses in electrical steel sheets for high-efficiency energy conversion

Kód projektu: 19ENG06

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Massimo Pasquale, INRIM, Itálie

Účastníci projektu:

  • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
  • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
  • Centre National de la Recherche Scientifique, Francie
  • Leibniz-Institut fuer Festkoerper- und Werkstoffforschung Dresden e.V., Německo
  • Politecnico di Torino, Itálie
  • The University of Nottingham, Velká Británie
  • Verein zur Förderung von Innovationen durch Forschung, Entwicklung und Technologietransfer e.V., Německo

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Michal Ulvr

Web: https://hefmag.inrim.it/

Manažerské shrnutí projektu: Magnetická ocel se používá pro elektromotory/generátory a transformátory a v obou případech jsou energetické ztráty vznikající při cyklické magnetizaci materiálu značné. Vzhledem ke snaze o zvýšení energetické účinnosti je třeba zdokonalit metody hodnocení těchto energetických ztrát. Cílem tohoto projektu je vyvinout a ověřit metody a experimentální uspořádání pro sledovatelná měření magnetických ztrát v tenkých magnetických ocelových plechách, které rozšiřují indukční, frekvenční a teplotní rozsahy nad rámec současných norem IEC 60404; a studovat a modelovat energetické ztráty za reálných provozních podmínek. To usnadní lepší návrh a výkonnost magnetických zařízení a zařízení výkonové elektroniky na podporu směrnice o ekodesignu 2009/125/ES [1] a cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030.