Jste zde

Metrology for Hydrogen Advanced Storage Solutions

Kód projektu: 19ENG03

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Michael Maiwald, BAM, Německo

Účastníci projektu:

 • Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, Německo
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Francie
 • DBI GAS UND UMWELTTECHNIK GMBH, Německo
 • DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches - Technisch-wissenschaftlicher Verein e.V., Německo
 • European Research Institute for Gas and Energy Innovation, Evropa
 • Fundacion para el desarrollo de las nuevas tecnologias del Hidrogeno en Aragon, Španělsko
 • MAHYTEC SAS, Francie
 • Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V., Německo
 • Regasificadora del Noroeste, S.A., Španělsko
 • Universidad De Valladolid, Španělsko
 • Universidade da Coruña, Španělsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Jan Geršl, Ph.D.

Web: https://hidrogenoaragon.org/en/proyectos/mephysto/

Manažerské shrnutí projektu: Velkokapacitní skladování energie je nutné v době energetické špičky, kdy energie z obnovitelných zdrojů kolísá. Řešením pro toto skladování energie je rozsáhlé využití vodíku. Pokročilá řešení pro skladování vodíku jsou nezbytným předpokladem pro dosažení nového ambiciózního cíle EU v oblasti energetiky, kterým je 32 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Pro dosažení cíle nově vydané evropské směrnice 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie je však zapotřebí metrologická spolehlivost v řetězci dodávek energie pro skladování vodíku. Je rovněž zapotřebí zlepšit znalosti chemických a fyzikálních vlastností vodíku, včetně sledovatelných měření a ověřených technik. Za tímto účelem bude tento projekt posuzovat kvalitu vyráběného vodíku a zlepšovat referenční stavové rovnice používané pro modelování vstřikování vodíku. Kromě toho bude projekt zkoumat udržitelnost a spolehlivost palivových článků (FC), jejichž výkon je ovlivněn nečistotami ve vodíku a vzduchu, a vyvíjet harmonizovanou metodu pro skladovaný vodík. V neposlední řadě se projekt bude zabývat metrologickými a termodynamickými otázkami při velkokapacitním skladování vodíku v podzemních zásobnících plynu a při přeměně stávajících zásobníků plynu ze zemního plynu na vodík.