Jste zde

Self-calibrating photodiodes for the radiometric linkage to fundamental constants

Kód projektu: 18SIB10

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Jarle Gran, JV, Norsko

Účastníci projektu:

  • Aalto University, Metrology Research Institute, Aalto, Finsko
  • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
  • Justervesenet - Norwegian Metrology Service, JV, Norsko
  • Laboratoire commun de métrologie, LNE-LCM/CNAM, Francie
  • AS Metrosert, Metrosert, Estonsko
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
  • Institutt for energiteknikk, Norsko
  • SINTEF AS, Norsko
  • Universitetet i Sørøst-Norge, Norsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Dr. Ing. Marek Šmíd

Web: https://www.era-learn.eu/network-information/networks/empir/empir-call-2018/self-calibrating-photodiodes-for-the-radiometric-linkage-to-fundamental-constants

Manažerské shrnutí projektu: Tento projekt se zaměřuje na vývoj robustnější vazby na revidovanou kandelu SI pro měření optického výkonu. Zlepšený a zjednodušený řetězec sledovatelnosti je životně důležitý pro spektrálně rozlišená měření ve fotonice v průmyslu a vědě. Při použití dnešních metod je nejistota měření optických veličin omezena vlastnostmi a nedostatečnou stabilitou současných křemíkových přenosových standardních detektorů, jakož i náklady na provoz a odbornými znalostmi potřebnými pro jejich použití. Nová kombinace dvou nezávislých primárních standardních detektorů: polovodičového předvídatelného kvantově účinného detektoru (PQED) a kryogenního elektrického substitučního radiometru (ESR) bude použita k vytvoření spolehlivého spojení s revidovanou SI měřením poměru základní konstanty e/h. Nové balení obou etalonů by také mohlo usnadnit lepší šíření optických veličin, zejména v případech, kdy je třeba primární etalon použít v náročných prostředích, která nejsou součástí NMI, a poprvé tak vytvořit "NMI na čipu" pro měření optického výkonu.