Jste zde

Comprehensive traceability for force metrology services

Kód projektu: 18SIB08

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Rolf Kumme, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Centro Español de Metrología, CEM, Španělsko
 • Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar, GUM, Polsko
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE, Švédsko
 • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
 • Cranfield University, Velká Británie
 • Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Brazílie
 • Universitaet Stuttgart, Německo
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije / Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovinsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Lukáš Vavrečka, Ph.D.

Web: https://www.ptb.de/empir2019/comtraforce/project/overview/

Manažerské shrnutí projektu: Mnoho průmyslových odvětví, například automobilový průmysl a zdravotnictví, se při zajišťování kvality a bezpečnosti svých výrobků spoléhá na materiálové a mechanické zkoušky, avšak v těchto aplikacích měření síly nezohledňuje časové a frekvenční vlivy a chybí cesta zpětné sledovatelnosti. V rámci projektu budou vyvinuty metody a přenosové normy pro statickou, kontinuální a dynamickou kalibraci síly s návazností na soustavu SI. Kromě časových a frekvenčních vlivů budou zohledněny parazitní vlivy teploty a měření vícekomponentní síly. Zařízení pro měření síly budou vyvinuta a popsána pomocí rozšířených teoretických modelů, jejichž výsledkem budou digitální dvojčata, což jsou digitální repliky zařízení pro měření síly v souladu s požadavky průmyslu 4.0. Bude zohledněn příspěvek k nejistotě v softwaru, který lze implementovat do kalibračních postupů a strojů, pro budoucí použití.