Jste zde

Robust Optical Clocks for International Timescales

Kód projektu: 18SIB05

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Helen Margolis, NPL, Velká Británie

Účastníci projektu:

 • Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar, GUM, Polsko
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
 • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
 • Systèmes de Référence Temps - Observatoire de Paris, LNE-SYRTE, Francie
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Ben-Gurion University of the Negev, Izrael
 • Centre National de la Recherche Scientifique, Francie
 • Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polsko
 • Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Německo
 • Politecnico di Torino, Itálie
 • Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Polsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Petr Křen

Web: http://empir.npl.co.uk/rocit/

Manažerské shrnutí projektu: Optické atomové hodiny nyní dosáhly úrovně výkonnosti, která zřetelně překonává stabilitu a přesnost dosažitelnou pomocí cesiových mikrovlnných standardů primární frekvence, takže se v budoucnu očekává optická redefinice SI sekundy. Tento projekt se bude zabývat klíčovými kroky, které je třeba učinit před touto redefinicí. Bude zlepšena odolnost optických hodin tak, aby mohly pracovat bez dozoru po dlouhou dobu, budou vyvinuty metody pro automatickou validaci dat a prostřednictvím koordinovaného programu mezinárodních srovnání bude posouzena dlouhodobá spolehlivost a reprodukovatelnost hodin. Do konce projektu bude několik evropských optických hodin pravidelně přispívat k mezinárodnímu atomovému času jako sekundární reprezentace sekundy, čímž se zlepší jeho stabilita a přesnost. Vzhledem k tomu, že mezinárodní časy jsou základem moderních technologií, jako jsou telekomunikace a navigační systémy, bude tato práce v dlouhodobém horizontu přínosem pro koncové uživatele v celé řadě odvětví.