Jste zde

Metrology for air pollutant emissions

Kód projektu: 16ENV08

Vysoutěžení projektu: 2016

Implementace projektu: 2017 – 2020

Vedoucí řešitel projektu: Rod Robinson, NPL, Velká Británie

Účastníci projektu:

 • Centro Español de Metrología, CEM, Španělsko
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE, Švédsko
 • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
 • Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Itálie
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Itálie
 • Danmarks Tekniske Universitet, Dánsko
 • Innovhub - Stazioni Sperimentali per L'industria s.r.l, Itálie
 • Institut national de l'environnement industriel et des risques ineris, Francie
 • Technische Universiteit Delft, Nizozemsko
 • Teknologisk Institut, Dánsko
 • Universidad Carlos III De Madrid, Španělsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Jan Geršl Ph.D.

Web: http://empir.npl.co.uk/impress/

Manažerské shrnutí projektu: V platnost vstupují evropské směrnice, které stanovují stále přísnější mezní hodnoty emisí pro klíčové látky znečišťující ovzduší s cílem zmírnit ~400 000 předčasných úmrtí a náklady ve výši 330-949 miliard EUR ročně, které lze přičíst znečištění ovzduší. Odvětví emisí však čelí problému, neboť není plně zaveden metrologicky spolehlivý rámec standardizovaných měřicích metod pro prosazování těchto směrnic. Tento projekt bude tuto mezeru v měření řešit inovacemi měřicích metod pro nové měřené látky (NH3, formaldehyd, HF, PM, SVOC, OGC, PAH), bude se zabývat nedostatečnou charakterizací nejistoty měření průtoku a vývojem technik nové generace pro stále přísnější budoucí právní předpisy.