Jste zde

Metrological support for LNG and LBG as a transport fuel

Kód projektu: 16ENG09

Vysoutěžení projektu: 2016

Implementace projektu: 2017 – 2020

Vedoucí řešitel projektu: Menne Schakel, VSL, Nizozemsko

Účastníci projektu:

 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
 • Justervesenet - Norwegian Metrology Service, JV, Norsko
 • Laboratoire Associé de Débitmétrie Gazeuse, LNE-LADG, Francie
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
 • TUV SUD Limited, NEL, Velká Británie
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
 • Coventry University, Velká Británie
 • Gas Natural SDG, SA, Španělsko
 • Mestrelab Research, S.L., Španělsko
 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, Nizozemsko
 • Regasificadora del Noroeste, S.A., Španělsko
 • Ruhr-Universitaet Bochum, Německo
 • Technische Universitaet Braunschweig, Německo

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Jan Geršl Ph.D.

Web: https://lngmetrology.info/

Manažerské shrnutí projektu: Celkovým cílem tohoto projektu je umožnit rozsáhlé zavedení zkapalněného zemního plynu (LNG) a zkapalněného bioplynu (LBG) jako paliva v dopravě. Nezbytnou součástí tohoto cíle je však vývoj sledovatelnosti měření pro rozsáhlé aplikace přepravy LNG. Měření průtoku a složení při předávání do úschovy musí být podloženo jasnou a sledovatelnou metrologickou infrastrukturou a musí být vyhodnoceny vlastnosti, které jsou důležité pro použití paliva, tj. hustota a metanové číslo (MN). Tento projekt spojí odborné znalosti průmyslu, výrobců přístrojů a výzkumných ústavů, aby bylo možné vytvořit potřebná zkušební zařízení a validační metody. Výsledky projektu budou rovněž implementovány do příslušných písemných norem, aby bylo umožněno a podpořeno používání LNG a LBG jako paliva v dopravě.