Jste zde

Multiphase flow reference metrology

Kód projektu: 16ENG07

Vysoutěžení projektu: 2016

Implementace projektu: 2017 – 2020

Vedoucí řešitel projektu: Anna Pieper, NEL, Velká Británie

Účastníci projektu:

 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
 • TUV SUD LIMITED, NEL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Coventry University, Velká Británie
 • Cranfield University, Velká Británie
 • DNV Netherlands B.V., Velká Británie
 • Industrial Tomography Systems Plc, Velká Británie
 • NORCE Norwegian Research Centre AS, Norsko
 • Onesubsea Processing AS, Norsko
 • Petroleum Software Limited, Velká Británie
 • ROSEN Germany GmbH, Německo
 • Roxar Flow Measurement AS, Norsko
 • University of Glasgow, Velká Británie
 • University of Leeds, Velká Británie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Jan Geršl Ph.D.

Web: https://www.tuvsud.com/en-gb/industries/chemical-and-process/flow-measurement/research-and-development/multiflowmet---multiphase-flow-reference-metrology

Manažerské shrnutí projektu: Evropa i celý svět budou v nadcházejících desetiletích závislé na těžbě ropy a zemního plynu, které budou pokrývat jejich energetické potřeby. Měření vícefázového proudění je základní metrologií, která umožňuje podmořskou těžbu ropy a zemního plynu. Měření v terénu však vykazují vysokou nejistotu měření, což stojí průmysl miliardy eur v podobě finančních ztrát a neefektivity výroby. Zlepšení této situace vyžaduje referenční měřicí schopnosti, které jsou konzistentní a srovnatelné v různých zkušebních laboratořích, které tuto službu nabízejí. Tento projekt bude tuto potřebu řešit zavedením harmonizace měření mezi referenčními laboratořemi pro vícefázové proudění.