Jste zde

Metrology for smart energy management in electric railway systems

Kód projektu: 16ENG04

Vysoutěžení projektu: 2016

Implementace projektu: 2017 - 2021

Vedoucí řešitel projektu: Domenico Giordano, INRIM, Itálie

Účastníci projektu:

 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
 • Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, LCOE, Španělsko
 • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
 • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
 • ASTM, Analysis, Simulation, Test and Measurement SAGL, Švýcarsko
 • Hitachi Rail Italy S.p.A, Itálie
 • Metro de Madrid, S.A., Španělsko
 • Railenium, Francie
 • Rete Ferroviaria Italiana, Itálie
 • Trenitalia S.p.A, Itálie
 • Universidad Pontificia Comillas, Španělsko
 • Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Itálie
 • University of Strathclyde, Velká Británie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Martin Šíra, Ph.D.

Web: https://myrails.it/

Manažerské shrnutí projektu: Celkovým cílem projektu je vyvinout metrologický rámec
a infrastrukturu měření, které podpoří přijetí energeticky účinných technologií v evropských železničních systémech. Projekt si klade za cíl rozvoj metrologické infrastruktury pro přesné měření energetické výměny a pro spolehlivé monitorování systému, které je základem implementace energeticky efektivního řízení evropského stejnosměrného a střídavého železničního systému
a systému stejnosměrného metra. Projekt se také zaměřuje na charakteristiku železničního subsystému jako výrobce-spotřebitel s ohledem na jeho integraci do široké inteligentní sítě a také
na hodnocení výkonů ekologické jízdy.