Jste zde

Hybrid metrology for thin films in energy applications

Název projektu: Hybrid metrology for thin films in energy applications

Kód projektu: 16ENG03

Vysoutěžení projektu: 2016

Implementace projektu: 2017 – 2020

Vedoucí řešitel projektu: Fernando Araujo de Castro, NPL, Velká Británie

Účastníci projektu:

 • Bundesanstalt für Materialforschung und – prüfung, BAM, Německo
 • Laboratoire National Henri Becquerel/Commissariat à l'Energie Atomique, LNE-LNHB, Francie
 • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
 • Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Finsko
 • Accurion GmbH, Německo
 • Centre for Process Innovation Limited, Velká Británie
 • Eidgenoessische Materialpruefungs- und Forschungsanstalt, Švýcarsko
 • Flisom AG, Švýcarsko
 • Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Německo
 • Horiba France S.A.S, Francie
 • Oxford Photovoltaics Limited, Velká Británie
 • Technische Universität Berlin, Německo
 • TWI Limited, Velká Británie
 • University of Surrey, Velká Británie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Petr Klapetek Ph.D.

Web: https://www.hymet.ptb.eu/

Manažerské shrnutí projektu: Cíle EU pro rok 2050 v oblasti energetické účinnosti a výroby energie z obnovitelných zdrojů podněcují rychlý růst mnohamiliardového technologického odvětví založeného na inovacích. Dvěma klíčovými výzvami při vývoji nových technologií pro výrobu, distribuci a skladování/přeměnu energie je zajištění dlouhodobé životnosti při požadovaném výkonu a krátké doby uvedení inovativních výrobků na trh. Tento projekt vytvoří průřezovou evropskou hybridní metrologickou kapacitu pro charakterizaci výkonnosti a trvanlivosti tenkých vrstev v energetických aplikacích; v podstatě půjde o vývoj experimentálních a matematických metod, které umožní kombinovat soubory dat z více měření a získat tak nové nebo lepší výsledky než součet jednotlivých metod.