You are here

Státní etalon poměru střídavých elektrických proudů průmyslové frekvence 50 Hz

Název etalonu: Státní etalon poměru střídavých elektrických proudů průmyslové frekvence 50 Hz

Kódové označení: EPM 212-1/01

Rok vyhlášení: 2007

Pracoviště: odd. 8017 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Renata Styblíková, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 4

Rozsah primárních proudů:

Rozsah sekundárních proudů:

Nejistota (k = 2):

(0,5 – 10 000) A

(1 a 5) A

(12 až 59) ppm pro chybu  proudu

(0,023 až 0,21)' pro chybu úhlu

 

 

 

Jedná se o skupinový etalon poměru střídavých proudů průmyslové frekvence 50 Hz, který je tvořen třemi etalony.

Etalonový toroidní kompenzovaný proudový komparátor KPK2 byl vyvinut a zhotoven na katedře měření ČVUT FEL Praha. 

Další dva etalony, proudové komparátory Tettex 4761 a Tettex 4764, jsou výrobky švýcarské firmy Tettex Instruments a jsou založeny na principu měřicích transformátorů proudu s elektronickou kompenzací chyb. V odborné literatuře jsou často označovány jako "proudové komparátory".

Seznam dílčích části etalonu poměru střídavých proudů průmyslové frekvence 50 Hz::

  1. Kompenzovaný proudový komparátor KPK2
  2. Proudový komparátor Tettex 4761
  3. Proudový komparátor Tettex 4764
  4. Zařízení na ověřování měřicích transformátorů Tettex 2767
  5. Elektronická zátěž Tettex 3691
  6. Nulový indikátor Tettex  5511
  7. Odporová dekáda Tettex 1107B
  8. Kapacitní dekáda Tettex 1204B

Státní etalon poměru střídavých proudů byl v rozsahu (1 až 1 000) A/5 A mezinárodně porovnán v rámci projektů Euromet 473 a 612. Porovnání se zúčastnilo 15 předních evropských laboratoří, pilotní laboratoř NPL Teddington. Výsledky porovnání jsou uvedeny v [1].

Publikace:

[1] HARMON S., HENDERSON L.: Comparison of the Measurement of Current Transformers. Final report of EUROMET 473 and 612, NPL March 2009.

Obrázková galerie: