Jste zde

Zdravotnické prostředky - MDR

Český metrologický institut podal dne 17.12.2020 žádost o jmenování oznámeným subjektem pro oblast posuzování shody zdravotnických prostředků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/745, o zdravotnických prostředcích (MDR). V současné době probíhá ze strany kompetentních autorit proces přezkumu žádosti a prověření splnění všech nezbytných podmínek pro jmenování ČMI oznámeným subjektem pro tuto oblast.

Více informací – dále viz středisko 8800 – ČMI Medical – Centrum pro certifikaci zdravotnických prostředků.